ty số bóng đá

Để đi đăng ký hộ kinh doanh cá thể không phải ai cũng nắm cho mình vững kiến thức và thủ tục pháp lý để hoàn thiện hồ sơ giấy tờ một cách nhanh chóng. Khi gặp phải vướng mắc đó bạn chỉ cần gọi cho công ty tư vấn doanh nghiệp Gold tại Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn.

Những kiến thức  khách hàng thường gặp khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Thanh Hóa.
Những ai có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể ?
Cá nhân là công dân Việt Nam có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Cá nhân này đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.

-Những người đang đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể rồi, hoặc đứng tên thành lập doanh nghiệp tư nhân rồi thì không thể đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể thứ 2.

Hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng bao nhiêu lao động ?

Một hộ kinh doanh được phép sử dụng không quá 10 lao động. Hộ kinh doanh sử dụng hơn 10 lao động phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp, gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Hộ kinh doanh cá thể đóng loại thuế gì?

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Các chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo qui định của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo qui định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo

tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh; hoặc tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.
Trách nhiệm tài chính của chủ hộ kinh doanh cá thể ?

Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của hộ kinh doanh. Điều này có nghĩa nếu việc kinh doanh thất bại, chủ hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng các tài sản cá nhân của mình (tiền, nhà, đất, xe ôtô, v.v.) để trang trả các khoản nợ của hộ kinh doanh.

Một Hộ kinh doanh cá thể có thể đăng ký bao nhiêu địa điểm kinh doanh ?

Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Hộ kinh doanh nếu muốn hoạt động kinh doanh tại hai địa điểm kinh doanh trở lên phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể tại đâu ?
Bạn cần gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh, sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các hồ sơ đăng ký kinh doanh theo yêu cầu.

Thông tin nào quý khách hàng còn vứng mắc hãy gọi cho chuyên viên tư vấn Gold , chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn một cách tốt nhất tại Thanh Hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Hướng dẫn cá cược bóng đá

TƯ VẤN: 0942.532.219