vnexpress bong da

Thay đổi vốn điều lệ là một trong những vấn đề tất yếu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tùy vào mục tiêu và chiến lượt kinh doanh, doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, làm thế nào để tăng, giảm vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật? Hồ sơ, thủ tục thế nào?Thời gian bao lâu?Nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về vấn đề này, chúng tôi công ty tư vấn doanh nhiệp Gold  xin tư vấn trình tự thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty.

Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ

Công ty có thể tăng vốn điều lệ qua các hình thức sau đây:

 1. a) Tăng vốn góp của thành viên;
 2. b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp mới của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật Doanh nghiệp 2020. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 1. a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 2. b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 3. c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ doanh nghiệp:

 • Tăng vốn  Công ty Cổ phần

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:

 • Thông báo thay đổivốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ ;
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần; về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
 • Tăng vốn  Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Luật Đầu tư (Nếu thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài);
 • Tăng vốn Công ty TNHH một thành viên
 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

Hồ sơ giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

 • Giảm Vốn Công ty cổ phần
 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Giảm Vốn Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định của hội đồng thành viên  về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Giảm Vốn Công ty TNHH một thành viên
 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu về thay đổi vốn điều lệ công ty .Hãy liên hệ tới chúng tôi công ty tư vấn doanh nghiệp Gold với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng kí kinh doanh cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách hàng.

Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Scroll to Top
TƯ VẤN: 0942.532.219