số bóng đá

 1. Tư vấn miễn phí các vấn đề chuẩn bị thành lập công ty tại Thanh Hóa.
  1. Tư vấn lựa chọn loại hình công ty tại Thanh Hóa:
  Hiện nay theo Luật doanh nghiệp 2014 có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất là Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần.
  Tùy vào quy mô hoạt động cũng như cơ cấu tổ chức của công ty dự định mà tư vấn Gold sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn loại hình công ty hợp lý và phù hợp nhất.
  a) Doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa:
  – Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, tự mình làm chủ nên chủ sở hữu chủ động hoàn toàn trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  – Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn vì vậy doanh nghiệp dễ lấy lòng tin khách hàng và đối tác, cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ hoạt động.
  – Tuy nhiên vì không có tư cách pháp nhân nên gây khó khăn cho doanh nghiệp trong một số giao dịch nhất định, như doanh nghiệp tư nhân sẽ không được vay vốn ngân hàng và chủ DNTN chịu trách nhiệm bằng cả tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài sản mức độ rủi ro cao.
  b) Công ty TNHH một thành viên tại Thanh Hóa:
  – Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu công ty. Vì vậy, chủ sở hữu được toàn quyền quyết định mọi hoạt động của công ty. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty đã đăng ký.
  – Công ty TNHH một thành viên còn có tư cách pháp nhân, tạo nên sự tin tưởng của đối tác làm ăn. Bởi vì chịu trách nhiệm hữu hạn nên rủi ro xảy ra hoàn toàn thấp.
  c) Công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Thanh Hóa:
  – Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên góp vốn, hoạt động doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trên cơ sở số vốn góp đã cam kết. Công ty có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm hữu hạn nên ít gây rủi ro cho thành viên công ty. Chế độ chuyển nhượng vốn và số lượng không nhiều được pháp luật quy định rõ ràng và dễ kiểm soát.
  – Công ty TNHH hai thành viên trở lên được doanh nghiệp lựa chọn bởi vì cơ cấu tổ chức khá đơn giản dễ hoạt động. Phù hợp khả năng thực tế của các doanh nhân hiện nay.
  – Tuy nhiên công ty TNHH hai thành viên trở lên có những hạn chế nhất định như: không có quyền phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào gây khó khăn cho công ty khi muốn mở rộng kinh doanh, sản xuất.
 2. d) Công ty cổ phần tại Thanh Hóa:
  – Công ty cổ phần là loại hình công ty có tư cách pháp nhân, tạo điều kiện cho công ty tham gia mọi quan hệ pháp lý dễ dàng
  – Cổ đông chịu trách nhiệu với số vốn mình đã cam kết góp, khả năng xảy ra rủi ro khac thấp.
  – Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật. Công ty cổ phần được phép hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Với khả năng tự do chuyển nhượng, mọi đối tượng có thể tham gia góp vốn.
  – Tuy nhiên công ty cổ phần có những hạn chế như: Là loại hình mà pháp luật quản lý chặt chẽ, việc quản lý và điều hành hoạt động công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông nhiều, có thể có các nhóm cổ đông chống đối nhau về lợi ích.
  Tư vấn về đặt tên công ty tại Thanh Hóa:
  Chuyên viên Gold sẽ tư vấn về tên dự định của công ty có đúng theo quy định của pháp luật không, có thể hiện được nét riêng và độc quyền của doanh nghiệp, đồng thời chuyên viên gold cũng sẽ tiến hành tra cứu xem tên dự định của công ty có trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác đã đăng ký trước đó hay không.
  3. Tư vấn đặt địa chỉ trụ sở công ty tại Thanh Hóa:
  Về địa chỉ của công ty, địa chỉ của công ty phải hợp pháp là quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của công ty ( Nếu địa chỉ đó không phải là quyền sở hữu thì địa chỉ đó phải có hợp đồng thuê địa điểm giữa cá nhân/ tổ chức có quyền sở hữu với Công ty)
  Chú ý khi đặt địa chỉ công ty thì không được đặt tại nhà chung cư có mục đích để ở và sinh hoạt
  4. Tư vấn điều lệ công ty tại gold Thanh Hóa
  Vốn điều lệ công ty thể hiện quy mô hoạt động của công ty và sẽ ảnh hưởng đến việc nộp thuế môn bài của công ty.
  Nếu vốn điều lệ dưới 10 tỉ đồng thì mức thuế môn bài phải đóng là 2 triệu đồng/1 năm. Nếu vốn điều lệ trên 10 tỉ đồng thì mức thuế môn bài phải đóng là 3 triệu đồng/1 năm.
  Ngoài ra vốn điều lệ còn ảnh hưởng đến việc chịu trách nhiệm khi có rủi ro xảy ra đối với công ty TNHH và công ty cổ phần và ảnh hưởng đến việc vay vốn ngân hàng của công ty.
  Do đó, tư vấn Gold sẽ tư vấn để doanh nghiệp lựa chọn được mức vốn điều lệ phù hợp doanh nghiệp của mình
  5. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh tại Thanh Hóa:
  Chuyên viên Gold tư vấn những ngành nghề dự kiến kinh doanh của công ty có điều kiện hay không. Nếu có những ngành nghề có điều kiện thì phải đáp ứng được điều kiện mới đăng ký được.
  Ví dụ như ngành kinh doanh bất động sản có điều kiện là vốn pháp định phải trên 20 tỉ đồng. Do đó, nếu muốn đăng ký ngành này thì doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ trên 20 tỉ đồng.
  Sau đó chuyên viên Gold sẽ tiến hành mã hóa ngành nghề phù hợp với các quy định của pháp luật.
 3. Đại diện khách hàng thực hiện các quy trình để lập công ty tại Thanh Hóa
  1. Tiến hành lấy thông tin soạn hồ sơ thành lập công ty và yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ cần thiết.
  Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:
  – Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu
  – Điều lệ công ty (đối với công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần)
  – Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần).
  – Giấy ủy quyền cho nhân viên của chuyên viên Gold đại diện khách hàng làm thủ tục thành lập công ty
  – Giấy tờ chứng thực cá nhân của nhân viên Gold – người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty
  – Yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực ( Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật công ty và của các cổ đông/ thành viên góp vốn
  2. Thay mặt, đại diện ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thanh Hóa
  Bước 1: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Gold sẽ hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ và bắt đầu tiến hành nộp hồ sơ qua hai cách
  Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
  – Tư vấn Gold được ủy quyền sẽ trực tiếp nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận nộp hồ sơ.
  – Tư vấn Gold  theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ của Cơ quan đăng ký kinh doanh
  – Đến ngày hẹn, chuyên viên Gold đại diện quý khách hàng nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Thông báo về cơ quan quản lý thuế và trả trực tiếp cho khách hàng.
  Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng điện tử
  – Tư vấn Gold sẽ scan hồ sơ và tiến hành nhập dữ liệu thông tin qua mạng điện tử và nộp hồ sơ qua tài khoản đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử quốc gia
  – Thường sau 3 ngày làm việc sẽ có thông báo về việc hồ sơ hợp lệ nộp qua mạng điện tử và tư vấn Gold chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ cần thiết nộp lại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thanh Hóa.
  – Tư vấn Gold đại diện khách hàng nhận kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh và trả kết quả cho khách hàng
  Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ công bố nội dung đăng ký kinh doanh đến Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa
  Bước 3: Thủ tục khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu:
  Tư vấn Gold tiến hành khắc dấu công ty và nộp thông báo mẫu dấu về phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa hoặc nộp thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử trên trang cổng thông tin điện tử quốc gia
  III. Tư vấn miễn phí các thủ tục pháp lý sau khi thành lập công ty tại Thanh Hóa
  Sau khi hoàn thành dịch vụ thành lập công ty, cùng với việc trả kết quả cho doanh nghiệp mới thành lập, tư vấn Gold sẽ tư vấn miễn phí những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệp bước vào hoạt động
  – Tư vấn về thủ tục khai thuế ban đầu cho công ty
  Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
  + Tờ khai lệ phí môn bài
  + Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng
  + Giấy đăng ký kinh doanh bản sao photo chứng thực
  Doanh nghiệp tiến hành hồ sơ thuế ban đầu tại Chi cục thuế hoặc cục thuế trực tiếp quản lý
  – Tư vấn miễn phí chữ ký số – kê khai thuế qua mạng
  Hiện nay 100% doanh nghiệp đều phải mua chữ ký số công cộng ( token) để khai thuế qua mạng điện tử và liên kết với ngân hàng mà công ty mở tài khoản để nộp thuế môn bài cho công ty cũng như báo cáo tài chính, bảo hiểm xã hội…
  – Tư vấn về mở tài khoản ngân hàng công ty và nộp hồ sơ thông báo số tài khoản đến Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thanh Hóa
  Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng bao gồm: Hồ sơ mở tài khoản do ngân hàng cung cấp, giấy đăng ký kinh doanh photo chứng thực, Quyết định bổ nhiệm kế toán công ty, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu chứng thực của Giám đốc và Kế toán
  – Tư vấn miễn phí đặt in, đặt mua hóa đơn cho doanh nghiệp
  Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế mà doanh nghiệp có thể lựa chọn đặt in hoặc đặt mua hóa đơn
  Tuy nhiên trước khi đặt in hoặc đặt mua hóa đơn, doanh nghiệp phải làm việc với cơ quan thuế để cơ quan thuế xác minh kiểm tra địa điểm trụ sở chính phù hợp và cơ quan thuế có ra quyết định cho doanh nghiệp đặt mua hoặc đặt in hóa đơn hay không
  – Ngoài ra chuyên viên Gold  còn tư vấn về các vấn đề khác như vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu công ty, treo biển hiệu công ty…
  – Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động
  IV. Các dịch vụ khác tại Gold Thanh Hóa
  – Dịch vụ đăng ký kinh doanh (Thành lập công ty; Thành lập văn phòng đại diện; Thành lập chi nhánh; Thành lập địa điểm kinh doanh; Thành lập hộ kinh doanh cá thể; Thành lập công ty nước ngoài; Chuyển đổi loại hình công ty; Hợp nhất, sáp nhập công ty)
  – Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh (Thay đổi tên công ty; Thay đổi địa chỉ công ty; Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thay đổi vốn điều lệ; Thay đổi thành viên công ty; Thay đổi cổ đông công ty; Thay đổi người đại diện công ty
  – Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hồi phục hoạt động kinh doanh trở lại
  – Dịch vụ giải thể công ty
  Dịch vụ làm giấy phép con (Giấy phép phòng cháy chữa cháy; Giấy phép an ninh trật tự; Giấy phép cầm đồ; Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm; Giấy phép kinh doanh ga; Giấy phép lao động; Giấy phép kinh doanh xăng dầu; Giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; Giấy phép kinh doanh lữ hành…)
  – Thẻ tạm trú; Mã số mã vạch; Chữ ký số; Khắc dấu
  – Dịch vụ sở hữu trí tuệ (Đăng ký nhãn hiệu; Quyền tác giả; Sáng chế)
  – Dịch vụ đất đai, sổ đỏ (Sang tên sổ đỏ; Cấp mới sổ đỏ;Mua bán chuyển nhượng dự án)
  Hãy gọi ngay cho chuyên viên gold chúng tôi  để được tư vấn miễn phí và cung cấp Dịch vụ thành lập công ty nếu quý khách đang có nhu cầu thành lập công ty. Gold tự hào với  nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ uy tín nhất, nhanh gọn. Uư đãi số 1 là được hỗ trợ kê khai miễn phí tờ khai thuế ban đầu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Scroll to Top
TƯ VẤN: 0942.532.219